Lokality a odolnosti

I kdyz Chania, stejne jako ostatní velká centra oblasti, se povinne rídí podle rytmu moderního techn?kratického a kosmopolitního zivota, uchovávají se pritom všechny základy, které tvorí kulturní ráz folklorní krétské tradice. Oslavy a festivaly, malé kazdodenní cinnosti a bohatá tradicní umelecká produkce jsou pouta moderního obyvatele Kréty s jeho minulostí a tradicí.

Skoro všichni obyvatelé Kréty, ale hlavne ti, kterí zijí v menších nebo vetších vesnicích vnitrozemí, udrzují jejích tradicní zvyky a obyceje. Na venkove oblasti Chanii a hlavne na vesnicich v horách, muze nekdo potkat stále i dnes starší Krétany, kterí jsou oblecení tradicním oblekem (stivánia=tradicní krétské kozené kozacky, gilóttes=tradicní kalhoty, cernou košili a tradicním šátkem s trásnemi na hlave). Zeny naopak uz nenosí tradicní oblecení, ale nejstarší z ních se stále oblékají do cerného a nosí na hlave šátek. Tady se stále udrzují víc nez kdekoli jinde v Recku tesná pouta s rodinou a príbuznými, zdedené zvyky, hudba a písne. Housle a ješte dva tradicní smyccové nástroje, líra a laúto, jsou stále charakteristické hudební nástroje. Krétské tance, s nejdulezitejším místním Chaniótiko syrtó (tanec, který se poprvé zahrál a zatancil ve vesnici Lousakiés u Kísamos), se stále tancí pri kazdé prílezitosti a mandinádes (tradicní krétské dvojverší) a rizítika (tradicní folklórní krétské písne) je snadno uslyšet na kazdé krétské slavnosti.

Remesla, která uz jinde neexistují, se na Kréte ješte neztratily. Uvidíme tady rolníky, kterí pouzívají metody minulého století, pestovatele dobytku, kterí srází sýr stejnými jednoduchými, ale úcinnými nástroji, potkáme kocího v prístavu v Chanii, opraváre bot stivánia, kotláre.

Národopisná muzea, jako napríklad ty ve vesnicích Gavalochóri a Lousakiés, a také ruzné sbírky uchová- vají mnoho predmetu kazdodenního zemedelského a mestského zivota minulých casu. Kulturní spolecnosti a agroturistické sdruzení zen z mnoha vesnic a oblastí ozivují kazdodenne zvyky, které se týkají krétské kuchyne nebo umení rucních prací, jako napríklad pletení, vyšívání, háckování, "kopanéli" (pletení krajky) a.j. Hrncírství a drevorytectví také vzkvétají. Rozkvet zazívá i výroba nozu s nejdulezitejším bodem pracovnami výroby nozu jménem "macherádika" na ulicich Karaóli Dimitríou a Sífaka na prístavu Chanii. Mimo to hybnou sílu tradicní umelské tvorbe dalo zalození Umelecké vesnice "Berékynthos" v Parku remesla v Sude, kde se nachází 45 dílen remeslníku a umelcu.

V Chanii se stále snazí uchovat zdedenou tradici a prizpusobit ji nové dobe, aniz by byla zmenená a aby nezanikla. Cesta je dlouhá a tezká, ale síla a vytrvalost Krétanu prekonávají kazdou prekázku.