Strázce historie

Jedna z nejhezcích památek stredoveku mesta Chanie je pozoruhodný klášterní kostel mnichu františkánu (16. století), a slouzí dnes jako archeologické muzeum Zde se soustredují archeologiské nálezy z ruzných oblastí Chanie: z minojského sídlište Chanii, z kterých dulezité místo mají vzory prvního psaní -lineární písmo "A" a "B"- na hlinených deskách a na strepech nádobí a také vyjímecná hlinená pecet "vladare". Velké zastoupení tu mají i malované hlinené urny a nádobí pozdního minojského období, s nejhezcím exponátem urnou z popalácového hrobu z mesta Aptéra s nádherným vyobrazením zpeváka s kytarou. I exponáty dejinných roku (1000 pr.n.l.) jsou bohaté. Mezi ními nejvýznamnejší jsou kultovní byci z Tsiskianá, hellenistické a rímské sochy z dulezitých archeologických lokalit Chanii a tri mozaikové podlahy s námety z myt.

Mimo to, zvláštne pusobivá je sbírka hellenistických a rímských zlatých klenot, které byly nalezené v hrobech mesta Chanii nebo v chrámech celé oblasti.

V dalším benátském kostele, v kostele františkánu San Salvatore (15.-17. st.), je umístená Byzantská a Pobyzantská sbírka Chanii. Tato sbírka obsahuje nálezy z celého okresu Chanie, architektonické rytiny, nápisy, fresky, ikony, mince, klenoty a keramiku.

Uvnitr bašty Firkás najdeme námorní muzeum, kde jsou shromázdené exponáty týkající se more a námorní historie, jako napríklad námorní mapy, rytiny, námorní prístroje, modely lodí a velká sbírka mušlí.

Je zde umístená i velká sbírka památek z Bitvy Kréty (Máchi tis Krítis). Ve stejné bašte je lze najít i Národopisní sbírku historické národopisní a acheologické Spolecnosti Kréty, do které patrí spousta predmetu zemedelského a mestského zivota Kréty a bohatá kretologická knihovna.

Vojenské muzeum Kréty se nachází v italských kasárnách, díla Itala archtekta Macuzo (1870), stojících vedle mestského parku (Dimotikós Kípos). Toto muzeum je druhé odvetví vojenského muzea Atén. Historický archív Kréty byl zalozen v roce 1932 a je umístený na odós I.Sfakianáki 20. Jeho knihovna soustreduje víc nez 6500 knízek a také velice dulezité dokumenty a archívy z krétského povstání roku 1821, archívy krétského státu a soukromníku.

Je to opravdu nejbohatejší soubor archívu hned po hlavním archívu státu. Mimo to je tam i malá národopisní a historická sbírka.

Mestská galérie na zacátku ulice Chálidon hostí cást umeleckých del, které se dostaly do oblasti Chanie behem všech roku. Krome muzea se snazí stát se místem uchování kultury v nejširším mozném smyslu.

Dum Venizela v Chalépa je místo, kde Elepthérios Venizélos strávil vetšinu jeho zivota a nyní slouzi jako muzeum. Exponován je nábytek a osobní predméty slavného zakladetele státu.