V harmonii s prírodou

Krétská kultura byla od pradávných roku tesne spojená s prírodou. Úcta Krétanu k prírodnímu prostredí se zrcadlila nejen na zpusobu zivota, ale i na jejich umení a nábozenství. Kazdý Kretan i dnes stále cítí jeho pocátecní pouto s prírodou a prírodním zivotem a bez snahy dokazuje soucasne zít v harmonii s prírodním prostredím.

Prírodní prostredí nejen kraje Chanii, ale i celé Kréty, je velice dobre udrzováno. More je cisté a ve vnitrozemí velké krajiny divoké prirody uchovávají jejich nedotcenou krásu. Rozmanitá morfologie zeme a mírné klima vyhovují rustu 2100 druhu rostlin, z kterých 300 je domorodých. Mozaiku krétské prírody doplnují domorodá zvírata.

V okresu Chanii potkáváme všech osm vegetacních stupnu: pobrezní, nízkou (kolinní), submontánní, montánní, subalpinskou, alpinskou, vodní biotopy a prusmyky-strze. Kazdý stupen má svojí rostlinnou a zivocišnou ríši. Velká cást biotopu je chránená (pobrezí Plataniás-Geráni-Pýrgos Psilonérou- Máleme, jezero Kourná, ostrovy Gávdos a Gavdopoúla, Elafonísi, poloostrovi Gramboúsa a Iríni a.j.-Natura 2000), nebo byla vyhlášená za národní park (souteska Samárie).

Oblíbené ozdobné vzorky minojského umení byly morská lilie (Pancratium maritimum) a morská fialka (Matthiola tricuspidata), kvetinky které rostou tam, kde morské zelvy (Carettacaretta) snáší jejich vajícka. Rostliny aladaniá (ruze celedi cistovité/ Cistus sp.), krétský eben neboli "plumí" (Ebenus cretica), olivovníky (Olea europea), citrusové stromy a desítky divokých kvítek tvorí prostredí, v kterém zije krétská divoká myš (Apodemus sylvaticus creticus). Ve stejném prostredím ziji také jezevec neboli "árkalos" (Meles melesarcalus), tchor (Martes foina-bunites), lasicka (Mustela nivalis-galinthias), zajíc a jezek. Ve stupni stredních vysocin se darí cyklamenum (Cyclamen creticum), prínos (druh dubu/ Quercus coccifera) a bodavému janovci (Calicotome villosa). Trochu výš, na horách, javor (Acer sempervirens) a krétský tulipán (Tulipa cretica) rostou mezi kaštánovými lesy (Castanea sativa) v Kísamos a cyprisovými lesy (Cupressus sempervirens) na Lefká Óri. Tady na vrcholech ziji krétská divoká koza neboli kri kri (Capra aegagrus- cretica), jedinecná po celém svete drsnosrstá myš (Acomys minus) a divoká kocka neboli "furókatos" (Felix silvestris- agrius), a také draví ptáci jako královský orel (Aquila chrysaetus), vzácný orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) a sup (Gyps fulvus). V prusmycích oblasti najde návštevník krome všech rostlin a zvírat, které jsme jiz výše pojmenovali, také skoro všechny aromatické rostliny a byliny Kréty, z kterých nejznámejší je díktamo (odruda dobromyslu(majoránky)) neboli érondas (Origanum dictamnus).

Kazdé jaro je oblast Chanii ozdobená barvami nespocetných rozkvetených stromu, keru a kvetin, a vzduch je naplnen omamnou vuní bylinek. Svet zvírat, obnovený po zimním odpocínku se vmešuje do krajiny bez obtezování lidské prítomnosti.