Ιστορικές Περίοδοι

Η περιοχή του Νομού Χανίων κατοικείται αδιάλειπτα από τους προϊστορικούς χρόνους ως σήμερα:

3000 - 2800 π.Χ.

Αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν την ύπαρξη της αρχαίας Κυδωνίας.

2800 - 1150 π.Χ. Μινωικός πολιτισμός. Η αρχαία Κυδωνία είναι μια από τις ισχυρότερες πόλεις της Κρήτης
1η χιλιετία μ.Χ. Η Κυδωνία επικρατεί έως τον 7ο αι. μ Χ.
823 - 961 μ.Χ. Αραβοκρατία
961 - 1252 μ.Χ. Βυζαντινή περίοδος
1252 - 1645 μ.Χ. Ενετοκρατία
1645 - 1897 μ.Χ. Τουρκοκρατία
1898 μ.Χ.
Ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας. Τα Χανιά πρωτεύουσα της Κρήτης
1913 μ.Χ.
Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα


Αρχή

Εξερευνήστε

Τουρισμός

Κρητική Διατροφή

Εκδηλώσεις

Διαμονή

Χρήσιμα