Τουριστικές Εκθέσεις
Τα μηνύματα από τη συμμετοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων στην διεθνή τουριστική έκθεση Holiday World, που έγινε στην Πράγα 5 - 8 Φεβρουαρίου, μπορούν να χαρακτηριστούν ενθαρρυντικά, αν και η συγκυρία, δεδομένης της οικονομικής ύφεσης, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, όσον αφορά στον τουρισμό από τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με την αναφορά του αντιπροσώπου των Χανίων κ. Ντ. Πλούτση η παρουσία του περιπτέρου της Κρήτης ήταν πολύ καλή, ενώ και η επισκεψιμότητα ξεπέρασε κάθε άλλο περίπτερο στη συγκεκριμένη έκθεση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Νομό Χανίων υπήρξε για το φαράγγι της Σαμαριάς και για τις δυνατότητες χειμερινού τουρισμού, ενώ ο τουριστικός οδηγός των Χανίων στα Τσέχικα είχε τη μεγαλύτερη ζήτηση από επισκέπτες και επιχειρηματίες του τουρισμού.

Αρχή

Εξερευνήστε

Τουρισμός

Κρητική Διατροφή

Εκδηλώσεις

Διαμονή

Χρήσιμα