Müzeler ve koleksiyonlar

Hanya şehrinin pek çok güzel ortaçağ eserlerinden biri olan Frangiskan keşişlerinin manastır kilisesi (16. yüzyıl), vilayetin çeşitli alanlarından elde edilen bulgu koleksiyonuna sahip Hanya Arkeoloji Müzesi’ni içinde barındırmaktadır. Aralarında eski yazıyla yazılmış kil tabletler, kırılmış vazo parçaları, bir de ‘efendinin damgası’ olarak bilinen kil mührün bulunduğu Hanya’nın Minos Medeniyetinden kalan bulgular, gerçekten göze çarpmaktadır. Ayrıca, Aptera’nın son dönem Minos mezarında bulunan bir pusula ve hayranlık uyandırıcı güzellikte bir gitarcının resmi ile birlikte Minos medeniyetinin son döneminden kalan boyalı kil sandıklar ve onlarca vazonun bulunması da dikkat çekicidir. Tsiskyana’dan adak olarak verilen boğalar topluluğu, vilayetin önemli arkeolojik bölgelerinden Hellenistik ve Roma heykeller ve mitolojiden resimlerle birlikte Hanya şehrinde Roma dönemine ait üç mozaik zemin gibi tarihsel sergiler (M.Ö. BİNYIL) ziyaretçileri büyüler. Son olarak, Hanya’daki mezarlardan ya da çevredeki tapınaklardan çıkarılan Helenistik ve Roma döneminden altın mücevher koleksiyonu da aynı derecede dikkat çekicidir. Bir başka Venedik Kilisesi olan Frangiskan keşişlerinin San Salvatore Kilisesi’nde (15.-17. yüzyıl) Hanya’nın önemli Bizans dönemi ve Bizans sonrası dönemi Koleksiyonu bulunmaktadır. Arkeolojik heykeller, yazıtlar, freskler, ikonlar, sikkeler, mücevherler ve seramikler gibi vilayette çıkarılan buluntular ile övünç duyar. Firka Kalesi’nin içinde Denizcilik Müzesi bulunmaktadır, burada ayrıca denizcilik haritaları, gravürler, denizle ilgili aletler, model gemiler ve büyük bir deniz kabuğu koleksiyonu gibi denizle ve denizcilik tarihi ile ilgili sergiler yapılmaktadır, müzenin büyük bir bölümü Girit Savaşı’ndan kalma hatıralarla doludur. Aynı kalenin daha aşağısında zengin Girit Kütüphanesi ve Girit’in kırsal ve kentsel yaşamına ilişkin pek çok öğe ile birlikte Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Girit Topluluğu’nun Folklor Koleksiyonu bulunmaktadır.

Hanya Savaş Müzesi İtalyan Mimar Macuzo’nun (1870) bir eseri olan (1870) İtalyan Barakalarının içinde Halk Bahçesi’nin yanında bulunmaktadır. Bu müze Atina Savaş Müzesi’nin bir koludur. Girit Tarihsel Arşivleri 1932’de bulunmuştur ve I. Sfakyanaki Sokağı, 20’dedir. Kütüphanesinde 6500’ün üzerinde kitap ve 1821’deki Girit İsyanı ile ilgili çok önemli belgeler, ayrıca Girit Hükümeti ve de sivil halkla ilgili arşivler bulunmaktadır. Bu arşiv koleksiyonlarının en zengin olanlarından biridir, sadece Genel Devlet Arşivlerinde ikincidir. Ayrıca küçük de olsa folklorik ve tarihsel eşyalar koleksiyonu bulunmaktadır. Halidon Sokağı’nın başında bulunan ve içinde Hanya Belediyesi’nin yıllar içinde elde ettiği sanat çalışmaları koleksiyonu bulunan Halk Sanat Galerisi, kültürü koruma ve saklamaya yönelik bir müzedir. Halepa’daki Venizelos Evi, hayatının büyük kısmında burada yaşamış olan Elefterios Venizelos’un evidir. Bu ev halka açıktır, ayrıca bu büyük liderin kişisel eşyaları ve mobilyalarıni içeren bir müze işlevi görmektedir.